Jak zacząć? Pierwsze logowanie w usłudze Live@Edu

Aby zalogować się w usłudze Live@Edu:

1. Otwórz przegladarkę internetową i wejdź na stronę http://home.live.com .

2. W polu Identyfikator Windows Live wpisz otrzymany identyfikator, np. ab12345@slive.pl. W polu Hasło wpisz otrzymane hasło i kliknij przycisk Zaloguj.


3. Na stronie, która otworzy się po zalogowaniu wypełnij pola podając odpowiednie informacje i kliknij przycisk Prześlij.


4. Na następnej stronie podaj swój rok urodzenia, przejrzyj umowy i kliknij przycisk Akceptuję.


5. Zostanie otwarte okno konfiguracyjne programu Outlook Live. Wybierz język, którego chcesz używać oraz strefę czasową i kliknij przycisk OK.


6. Jeśli takie okno nie pojawi się, kliknij w zakładkę Poczta znajdującą się w górnym menu i wykonaj kroki opisane w punkcie 5.

7. Jeśli podczas pierwszego logowania nie zmieniłeś hasła startowego do konta w usłudze Live, to zmień je teraz. Szczegółowy opis: http://www.microsoft.ahe.lodz.pl/?q=node/314.

8. Jeśli posiadasz już konto pocztowe w innej domenie (np. gmail, wp, onet), możesz skonfigurować przekazywanie poczty ze skrzynki Live@Edu na swoje dotychczasowe konto pocztowe. Szczegółowy opis: http://microsoft.ahe.lodz.pl/?q=node/301.

9. Możesz także wykonać konfigurację odwrotną, czyli przekazywać pocztę ze wszystkich swoich dotychczasowych kont pocztowych do skrzynki w Live@Edu i segregować ją za pomocą folderów i wbudowanych reguł. Zobacz jak łatwo można to zrobić: http://microsoft.ahe.lodz.pl/?q=node/87.

10. Teraz możesz w pełni korzystać ze wszystkich usług dostępnych w Windows Live. Przeczytaj jakie dodatkowe usługi są dostępne dla Ciebie: http://microsoft.ahe.lodz.pl/?q=node/211.