SkyDrive

Windows Live SkyDrive to darmowy serwis online służący do przechowywania plików. Wirtualny dysk SkyDrive udostępnia 25 GB miejsca i umożliwia prosty dostęp do swoich danych oraz innych informacji z każdego komputera podłączonego do Internetu. Dzięki możliwości określenia rodzaju folderu, przechowywane pliki mogą być dostępne tylko dla użytkownika, określonej przez użytkownika grupy osób lub dla wszystkich zainteresowanych internautów.

Aby rozpocząć pracę ze SkyDrive’em:

 1. Zarejestruj się na stronie głównej usługi Windows Live przy użyciu swojego identyfikatora Windows Live ID (jeśli nie zostało to jeszcze zrobione), a następnie kliknij opcję Profil.
 2. Wybierz pozycję SkyDrive z listy po lewej stronie.

Na głównej stronie mamy dostęp do kilku gotowych folderów podzielonych na 3 grupy:

 • Dokumenty – tutaj możemy dodać dowolne pliki z naszego komputera. Format danych, które zamierzamy dodać nie ma znaczenia. Należy jednak pamiętać o tym, że plik nie może mieć rozmiaru większego niż 50 MB.
 • Ulubione – w tym miejscu możemy dodać linki do ulubionych witryn internetowych. Każdy odnośnik możemy dodatkowo opisać.
 • Fotografie – tu możemy w prosty sposób dodawać zdjęcia, które można dodatkowo opisać. Inni użytkownicy mogą także dodawać komentarze do dodanych przez nas zdjęć.

Pasek po prawej stronie informuje nas o zajętej powierzchni dysku.

Małe ikonki przy każdym z folderów informują o tym, kto może mieć dostęp do danego katalogu. SkyDrive oferuje 3 rodzaje uprawnień dostępu:

 • Tylko ja – tutaj możemy dodać pliki, do których dostęp mamy tylko my. Inni użytkownicy nie mają dostępu do tych danych.
 • Moja sieć – zawartość tych folderów mogą przeglądać nasi znajomi należący do naszej sieci towarzyskiej lub znajdujący się na naszej liście kontaktów w usłudze Windows Live.
 • Wszyscy (publiczny) - wszyscy użytkownicy mają dostęp do tych folderów (nie mogą jednak nic w nich zmieniać).

Niezależnie od domyślnych ustawień, mamy możliwość zmiany uprawnień każdego folderu. Aby zmienić uprawnienia wybranego folderu:

 1. Kliknij folder, którego ustawienia chcesz zmienić.
 2. Kliknij przycisk Więcej, a następnie opcję Edytuj uprawnienia.
 3. Aby zmienić status folderu zaznacz odpowiednie pole w sekcji Publiczne i sieci.

SkyDrive umożliwia także udostępnianie folderów całym kategoriom na naszej liście kontaktów oraz osobom spoza naszej listy kontaktów (więcej informacji na ten temat można uzyskać klikając zakładkę Pomoc na stronie głównej usługi SkyDrive).

Aby dodać plik:

 1. Kliknij folder, do którego chcesz dodać pliki.
 2. Kliknij opcję Dodaj pliki (lub Dodaj fotografie).
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do fotografii lub pliku, które chcesz dodać, i zaznacz je. Możesz jednorazowo dodać maksymalnie 5 plików lub fotografii.
 4. Kliknij przycisk Przekaż.

Aby móc sprawniej i szybciej przekazywać pliki możemy skorzystać ze specjalnego dodatku, dzięki któremu wystarczy przeciągnąć pliki z Eksploratora bezpośrednio do okna przeglądarki. Dzięki temu możemy dodać jednorazowo dużo więcej plików. Aby korzystać z tej funkcji należy, po wybraniu opcji Dodaj pliki, kliknąć opcję Zainstaluj narzędzie do przekazywania.

Zgromadzone dane możemy w prosty sposób przeglądać wybierając folder, w którym się znajdują. Po wybraniu danego pliku mamy dostęp do operacji, które mogą zostać na nim wykonane, takich jak Pobierz, Usuń, Przenieś, Kopiuj, Zmień nazwę (w przypadku fotografii możemy dodatkowo oznakować siebie lub inną osobę na zdjęciu oraz wyświetlić pokaz slajdów).

Przy użyciu strzałek po prawej stronie możemy szybko przemieszczać się między kolejnymi plikami znajdującymi się w wybranym folderze.

Niżej znajdują się informacje na temat pliku, takie jak rozmiar, typ lub data dodania, a także Adres sieci Web, zawierający odnośnik do aktualnie przeglądanego pliku, który możemy przesłać znajomym.

Dodatkowo, do każdej fotografii możemy dodać opis, a inni użytkownicy mają możliwość dodawania komentarzy do naszych zdjęć.

Usługa SkyDrive pozwala również tworzyć własne foldery i podfoldery. Aby utworzyć nowy folder:

 1. Na stronie głównej usługi SkyDrive kliknij przycisk Utwórz folder.
 2. W polu Nazwa wpisz nazwę, pod jaką ma być wyświetlany nowy folder.
 3. Wskaż kto będzie miał dostęp do utworzonego folderu.
 4. Kliknij przycisk Następny.

Powrót na górę strony